Sponzorujeme a podporujeme

Velmi silně cítíme svou společenskou zodpovědnost a proto finančně podporujeme níže uvedené charitativní projekty. Každou zakázkou realizovanou u nás podpoříte naše aktivity v oblasti sponzoringu.

Kuře - Pomozte dětem!

eStudio.cz podporuje - Kuře - Pomozte dětemProjekt Pomozte dětem! společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize. Od roku 1998 věnovala veřejnost spolu s dárci na sbírkové konto Pomozte dětem! již 150 miliónů korun a přispěla tak k naplňování hlavního cíle projektu – zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let v České republice. Nadaci pomáháme pravidelnými finančními dary již od roku 2008.
http://www.pomoztedetem.cz/

Fond ohrožených dětí

eStudio.cz podporuje - Fond ohrožených dětíFond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Fondu ohrožených dětí přispíváme pravidelnými finančními příspěvky již od roku 2009.
http://www.fod.cz/

OS CPK-CHRPA

eStudio.cz podporiuje - OS CPK - CHRPACPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní a posléze o širokou oblast hiporehabilitace především z hlediska postavení koní v ní. OS CPK-CHRPA finančně pomáháme pravidelně od roku 2009.
http://www.cpkchrpa.cz/

Zdravotní klaun

eStudio.cz sponzoruje - Zdravotní klaunHlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů. Tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. Zdravotní klauni, formou humoru, velké a malé pacienty odreagují od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí. OS Zdravotní klaun podporujeme pravidelnými fin. dary od roku 2010.
http://www.zdravotni-klaun.cz/

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY

eStudio.cz podporuje - SOS Dětské vesničkyCílem Sdružení SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, příležitost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s pěstouny cíleně na samostatný život.
http://www.sos-vesnicky.cz

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

eStudio.cz podporuje - DtestObčanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady.
http://www.dtest.cz/

Centrum Bazalka

eStudio.cz podporuje - Centrum BAZALKANestátní nezisková organizace, která funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Naše služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let:
www.centrumbazalka.cz

 

SOS Spotřebitele

eStudio.cz podporuje - SOS spotřebiteleSOS - Sdružení obrany spotřebitelů, založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává časopis SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů.
http://www.spotrebitele.info/

Jsme ZELENÁ FIRMA

eStudio.cz podporuje - projekt Zelená firmaProjekt Zelená firma vznikl počátkem roku 2008 a zájem o něj neustále narůstá. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Zelená firma je projekt, který řeší sběr a svoz elektroodpadu a baterií přímo ve firmách.
https://www.estudio.cz/o-nas/aktuality/jsme-zelena-firma

Dětský diagnostický ústav HK

Dětský diagnostický ústav HK je zařízením prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Je právním subjektem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
http://www.ddu-hk.cz/

OS Staré Hrady

Občanské sdružení SH vzniklo v roce 2005 jako přímý pokračovatel Osvětové besedy Staré Hrady, která na zámku ve Starých Hradech od poloviny 70. let 20. století pořádala výstavy, besedy, koncerty, recitační pořady, divadelní představení a jiné akce, starala se o propagaci zámku, o expozice o jeho historii i současnosti, o provádění návštěvníků a od r. 1978 vydávala vlastivědný čtvrtletník Listy starohradské kroniky.
http://www.ossh.cz/

STOP ZADLUŽOVÁNÍ

Vítězové posledních deseti ročníků ankety Podnikatel roku sepsali výzvu, v níž nabádají občany České republiky, aby podpořili nezadlužování České republiky.
https://www.estudio.cz/o-nas/aktuality/podporujeme-vyzvu-stop-zadluzovani
http://www.stop-zadluzovani.cz/

STOP ZDRAŽOVÁNÍ ELEKTŘINY

Účastnili jsme se petice proti neopodstatněnému zdražování elektrické energie. Zadavatel po ukončení akce doménu již neprodloužil.

http://www.stopzdrazovanielektriny.cz/

 
 
Podporujeme
 
Ocenění

eStudio.cz získalo ISO 9001-2009Na konci roku 2011 jsme splnili náročné požadavky certifikačního auditu systému managementu kvality podle systémové normy ČSN EN ISO 9001:2009. Naše radost je o to větší, že se jen několik málo... více

...
Klientská sekce
 
 
/html