NaN-strechy.cz

Pro společnost N&N střechy jsme připravili novou internetovou prezentaci, kterou najdete na adrese www.nan-strechy.cz. Společnost NaN střechy se zabývá zejména nátěry střech a opravami střešní krytiny. Široké portfolio služeb obsahuje také čištění a nátěry fasád, renovace a opravy komínů, nátěry klempířských prvků, rizikové kácení stromů a další. Modernizace proběhla jak „zvenku“, tak „uvnitř“. Prezentace má nový grafický vzhled, upravené optimalizované texty a běží na našem vlastním internetovém systému Reflex.

 
 

Případová studie projektu — NaN-strechy.cz

Klient - pan Martin Nechvíl – nás oslovil s požadavkem na vytvoření nové internetové prezentace, která by navázala na úspěch současných internetových stránek na adrese www.nan-strechy.cz, Přesto, že design současných stránek odpovídal době, kdy byl vytvořen, byla tato prezentace úspěšná především díky velkému množství obrazového materiálu, který jasně ukazoval výsledek práce po renovaci střechy i průběh samotných prací.

Jasným cílem bylo tedy modernizovat internetovou prezentaci zejména z pohledu designu. Po SEO analýze současných stránek jsme dospěli k názoru, že bude nutným krokem také optimalizace pro vyhledávače včetně úpravy některých textů tak, aby byly více zákaznicky orientované. Jedním z cílů bylo rozšířit obrazový (foto i video) materiál, který má velký vliv na potenciální zákazníky našeho klienta.

Celý projekt byl na základě domluvy s klientem nízkonákladový. Naše grafické oddělení šlo cestou jednoduchého, nicméně jasně vypovídajícího a efektivního grafického vzhledu s kombinací hlavního horizontálního menu a vertikálního produktového menu. Jednotlivé produktové stránky mají jasnou strukturu a jsou připraveny pro vložení fotogalerie i videosekvencí s propojením na YouTube. Na každé stránce je také přítomný kontaktní formulář pro sběr zpětní vazby od návštěvníků prezentace.

Tento projekt byl komplexní dodávkou od grafického designu přes vedení samotného projektu, internetový systém Reflex až po práce v oblasti internetového marketingu. Provedli jsme úpravu textů s cílem více oslovit návštěvníky stránek, dále proběhla optimalizace pro vyhledávače a hned po spuštění také registrace do katalogů. Internetová prezentace www.nan-strechy.cz je umístěna v rámci služby Webhosting na našich serverech v profesionálním datovém centru.

 
 
Podporujeme
 
Ocenění

eStudio.cz získalo ISO 9001-2009Na konci roku 2011 jsme splnili náročné požadavky certifikačního auditu systému managementu kvality podle systémové normy ČSN EN ISO 9001:2009. Naše radost je o to větší, že se jen několik málo... více

...
Klientská sekce
 
 
/html